Ledige stillinger

Bane NOR Eiendom er et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. I tillegg til å understøtte jernbanens drift og trafikkavvikling og drive bærekraftig knutepunkt-, by- og stedsutvikling, vil Bane NOR Eiendoms virksomhet være en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Eiendomsporteføljen som Bane NOR Eiendom skal forvalte, har en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom har 200 ansatte og forvalter og driver 336 operative togstasjoner og holdeplasser. Porteføljen omfatter totalt 2.500 bygg og 3.300 leiekontrakter. Virksomheten har 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene vil utgjøre ca. 1,2 milliarder kroner.

 


 BaneNOR_logo_CMYK_sort_1

Ønsker du å sende oss en åpen søknad? Send den til vår HR-sjef Tine Wenner.

Eiendomsutvikler

Vi søker nå en Eiendomsutvikler til prosjektavdelingen.

Avdelingen utvikler eiendom både i egen regi og med samarbeidspartnere i single-purpose selskaper. Kontoret i Skien har ansvar for eiendomsutviklingen i Telemark. Du vil være prosjektansvarlige og byggherrerepresentant ovenfor entreprenører, rådgivere og myndigheter.

Vi ser etter deg som er kundeorientert, kommersielt anlagt og som er en lagspiller. Du kan representere selskapet på en god måte og forstår det forretningsmessige rundt eiendomsutvikling og prosjektgjennomføring i sin helhet. Stillingen rapporterer til prosjektdirektør. 

Les mer og søk på stillingen her: Eiendomsutvikler - Bane NOR Eiendom

Eiendomsforvalter

Vi søker en Eiendomsforvalter til avdelingen Driftseiendom. Arbeidssted er i Trondheim. Avdelingen har ansvar for en spennende og variert eiendomsportefølje bestående av all eiendom Bane NOR disponerer, med unntak av stasjonsområder innenfor et geografisk avgrenset område. Porteføljen er svært variert hva gjelder type eiendom, leietakere, prosjekter mm.

Forvalteren vil jobbe tett med eiendomssjef, arealforvalter og andre funksjoner i avdelingen. Dette innebærer bl.a. oppfølging av leiekontrakter og leietakere, økonomisk oppfølging av eiendommene samt rapportering. Stillingen rapporterer til regionsleder. 

Les mer om stillingen her: Eiendomsforvalter - Bane NOR Eiendom