Åbogen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Åbogen stasjon er en jernbanestasjon på Kongsvingerbanen i Eidskog, Hedmark. Stasjonen ble åpnet i 1865 da Grensebanen, i dag del av Kongsvingerbanen, ble tatt i bruk. I 1967 ble den fjernstyrt, og Persontrafikken ble nedlagt 1990. I dag brukes stasjonen siden som kryssningsspor.