Akrobaten heis og trapp

En viktig forbindelse mellom Oslo S og Schweigaards gate.

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Sven Kruse-Jensen

Prosjektsjef Send e-post

Ferdigstilte
prosjekter

Det bygges en trapp og heis fra gangbro Akrobaten ned til perrong mellom spor 3 og 4 på Oslo S. Nedgangen vil forkorte gangtid fra Oslo S til Schweigaards gate, samt gi de som ankommer med tog til disse sporene en direkte adkomst til østre del av sentrum.