Alf Bjerckes vei 28

Alna Nord er at av Oslos større etablerte næringsområder.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Eyvind Skaar

Prosjektdirektør

Kart

map

Prosjektet ligger i enden av Alf Bjerckes vei, syd for Østre Aker vei i bydel Bjerke. Bebyggelsen er et kontor- og logistikk-/lagerbygg på 63000 kvm BRA innenfor samme planområde som prosjektet i AB 30. Bygningen er i 2 hovedetasjer som kan deles i 2 plan.

 

Kontordelen ligger mot vest i plan 2B, logistikk-/lagerbygget ligger mot øst. Mot nord er det etablert et P-hus under terreng. Det er etablert en internvei på området som gjør at det er tilkomst til lagerdelen i både plan 1 og 2. Prosjektet har med sin utforming og materialbruk sin egen identitet. Materialbruken er ensartet og fremstår med et rolig og helhetlig uttrykk. Bygningen har en avrundet form og det store bygget har en oppdeling som bidrar til å artikulere fasadene og bryte opp de store dimensjonene. Fasadene er gjennomskåret av vertikale lysåpninger og i lagerdelen er det horisontale vindusbånd.

 

Beliggenhet

Alna Nord er et etablert og velfungerende næringsområde begrenset av Østre Aker vei, godsterminalen på Alnabru og Brobekkveien. Med svært god profilering mot Østre Aker vei, beliggenhet med nærhet til landets viktigste logistikksentre, har eiendommen tilnærmet perfekt beliggenhet for lager- og kombinasjonseiendommer.


Bygget er solgt
Alf Bjerckes vei 28 ble i oktober 2010 solgt til selskap etablert av DnB NOR Markets for NOK 856,5 mill. Les mer om salget her.