Alf Bjerckes vei 30

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Eyvind Skaar

Prosjektdirektør Send e-post

Ferdigstilte
prosjekter

Prosjektet ligger i enden av Alf Bjerckes vei, syd for Østre Aker vei i bydel Bjerke. Bebyggelsen er et lager-/forretnings-/ kontorbygg på 18400 kvm BRA innenfor samme planområde som prosjektet i Alf Bjerckes 28. Prosjektet er vertikaldelt hvor den nordøstre delen med 5 etasjer (kontorer)og en underetasje (parkering). I syd vest er det to lageretasjer. Det er etablert en internvei på området som gjør at det er tilkomst til lagrene i både plan 1 og 2. Prosjektet har med sin utforming og materialbruk sin egen identitet som gjør funksjonsskillene i bygningen lesbare og prosjektet fremstår som en kontrast til Norsk Medisinaldepot byggets sluttede form.

Alf Bjerckes vei 30