Alna holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål Send e-post

Alna holdeplass ligger på Hovedbanen, og holdeplassen ble åpnet i 1971. Alna holdeplass ligger like ved Alnabruterminalen. Det er trapper til perrongen på Alna.