Alvdal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Stasjonsbygget er nylig pusset opp, men næringsutleie i 1.etg og leilighet i 2.etg. Venterommet har flyttet til Ilgodshuset, så nå ligger det til rette for spennende virksomhet i stasjonsbygget.

Jernbanestasjonen ligger 324,23 kilometer fra Oslo S.

Alvdal stasjon er en av de opprinnelige jernbanestasjonene på Rørosbanen. Den ble åpnet i 1877 da Rørosbanen ble satt i drift, og ligger i Alvdal i Hedmark fylke.

Alvdal (også kalt Steia) er et tettsted og administrasjonssenter for Alvdal kommune i Hedmark. Det ligger ved samløpet mellom elvene Glåma og Folla. Størsteparten av bebyggelsen ligger på østsida av elva. Tettstedet har 724 innbyggere per 1. januar 2011.

Det kjente Aukrustsenteret ligger i gangavstand fra stasjonsområdet.

Riksvei 3 går midt gjennom bygda. Rørosbanen med Alvdal stasjon går parallelt med Rv 3

Flere bilder av stasjonen