Arendal lokstall

Arendal lokstall

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Einar Eikjeland

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Den gamle lokstallen er pusset opp. I dag har Barbu Interiørhus flotte lokaler her.