Arna stasjon

Et fornyet sentrumsområde skal utvikles omkring jernbanestasjonen.

Fakta om
prosjektet

Indre Arna - fremtidsvisjoner for byutvikling

Fremdrift

2012: Regulingsplan for dobbeltløp for Ulrikstunnelen og jernbanestasjon med kollektivterminal ble vedtatt.
2013: Bergen kommune vedtok planprogram for områderegulering.
2014: Områderegulering igangsatt.
2014: Parallelloppdrag med visjoner og innspill.
2015: Konsulentoppdrag for de stasjonsnære arealer, innlevering januar 2016.
2016: Planlagt offentlig ettersyn av områdereguleringen.
2017: Mulig start på detaljregulering. Byggestart uavklart, tidligst 2019-20.

Kontakt

Jan Arne Kragset

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

I forbindelse med at ny Ulrikstunnel gir hyppigere togfrekvens mot Bergen sentrum, ønsker kommunen en kraftig fortetting av sentrale deler av Indre Arna. Det pågår en planprosess for en områderegulering for hele Indre Arna, der sentrumsområdet studeres spesielt. Tre arkitektkontor har utført mulighetsstudier som viser et betydelig utviklingspotensiale.

Bane NOR Eiendoms eiendom ligger ved utløpet av Storelva, og kan egne seg til alt fra bolig til næring/handel eller undervisning/forskning, avhengig av hvilke plangrep som ellers velges.