Årsrapport 2019: Vi skaper verdier der eiendom møter jernbane

Vi er glade for å kunne presentere Bane NOR Eiendom AS’ årsrapport for 2019. I tillegg til selskapets harde tall og fakta og styrets beretning, finner du artikler som belyser ulike sider av den store og varierte virksomheten vår.

Du vil få se at vi eier og forvalter en eiendomsportefølje som inneholder både splitter nye hoteller, 100 år gamle togstasjoner, flere togverksteder og en rekke andre jernbanerelaterte eiendommer, og at vi driver utstrakt utleievirksomhet.

Vi har rundt hundre pågående utviklingsprosjekter som har det til felles at de er sentralt plassert i en by eller et tettsted. Vi utvikler og bygger i henhold til strenge miljøkrav og bidrar til bærekraftig by- og stedsutvikling. I rapporten kan du lese om de viktigste milepælene i 2019 og mest aktuelle prosjektene.

2019 ble et godt år

- Jeg er godt fornøyd med de økonomiske resultatene i 2019, og det var også et svært produktivt år for oss. Av mange høydepunkter fra året vil jeg nevne at vi åpnet to nye, flotte hotell, ett ved Drammen stasjon og ett ved Porsgrunn stasjon. På Kvaleberg i Stavanger ferdigstilte vi et nytt, moderne togverksted, og i våre mange hel- og deleide boligprosjekter, ferdigstilte vi 310 boliger, sier administrerende direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom.

Les rapporten her

Klikk her for å laste ned PDF av fullstendig Årsrapport 2019 med styrets beretning, årsregnskap og noter

 Klikk her for å se den digitale årsrapporten

Klikk her for å laste ned PDF av våre mest aktuelle utviklingsprosjekter

Vi håper årsrapporten og prosjektoversikten er av interesse for deg, og benytter anledningen til å takke våre samarbeidspartnere for et godt samarbeid!