Halden stasjon

Ærverdige Halden stasjon - kontorer i 2. etasje

Nesten hele 2. etg på Halden stasjon blir ledig og det er nå muligheter for å leie hele det resternde ledige arealet i 2. etg eller leie noe av det ledige arealet. Her har man mulighet til å være med å forme lokalene selv, vi er åpne for mye. Vi har gjort en mulighetsstudie for å se hva som er mulig å få til i denne etasjen. Den ene enden av lokalene er pusset opp.

Vi har tro på at dette kan bli lyse, luftige og attraktive kontorlokaler, kanskje med innslag av synlige bærende trekonstruksjoner som del av interiøret. Muligens kan eksisterende himling fjernes, slik at rommet vil få mere høyde under en ny skrå himling. Noe av lokalene er fredet innvendig.

Halden stasjon er kanskje den mest spennende stasjonen som ble tegnet av Peter Andreas Blix, som var arkitekt ved Statsbanene fra 1873 til 1878. Stasjonen ble åpnet i 1879 og het Fredrikshald frem til 1928. Den var endestasjonen for Smaalensbanen som Østfoldbanen het i begynnelsen, og fikk derfor en flott og påkostet utforming. Den er fredet og er et fremtredende eksempel på den romantiske stilen som Blix anvendte i sine mur-bygninger, inspirert både av tyske middelalderborger og av gotikken. Den flotte vestibylen er ganske intakt. Resten av 1. etasje har undergått ulike forandringer i årenes løp.

Resten av stasjonen er utleid til kontor og kafe. Godshuset er utleid til Kirkens Bymisjon som blant annet har kontor, sykkelverksted, sykkelbutikk og kafe. I tillegg rustes hele uteområdet rundt stasjonen opp, og fylles med mer liv.

Er man ute etter å leie mye areal? Eller kanskje det er flere som trenger noe alreal eller et kontorfellesskap med felles wc, kjøkken og møterom, hvor man ikke har økonomisk ansvar for andre i fellesskapet? Ta kontakt så kan vi sammen se på mulige løsniger.