Audnedal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål Send e-post

Audnedal stasjon ble åpnet i 1943 da Sørlandsbanen ble tatt i bruk fram til Moi.