Audnedal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Terje Austenå

Regionleder sør/vest Send e-post

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Erik Børjesson

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Audnedal stasjon ble åpnet i 1943 da Sørlandsbanen ble tatt i bruk fram til Moi.