Bane NOR Eiendom i tall

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter en av Norges største eiendomsporteføljer og bidrar til bærekraftig by- og stedsutvikling. Vår ambisjon er å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen. Tall ved inngangen til 2019:

Eiendommer

4.500

Grunnareal

140.000 mål

Bygg

1.660

Bygningsmasse

1.020.000 m2

Stasjoner

335

Leiekontrakter

2.340

Utviklingspotensial

2 millioner m2

Bokført balanse *

8,7 MRD

Årlige investeringer **

1.138 MNOK

Årsresultat ***

1.365 MNOK

Medarbeidere ****

169

*) I tillegg forvalter Bane NOR Eiendom 39 MRD knyttet til jernbaneeiendom i Statsforetakets balanse (inkl. merverdier på 7 MRD) – Totale verdier til forvaltning 48 MRD

**) Investeringer i Bane NOR Eiendom og heleide datterselskaper for 2018

***) Bane NOR Eiendom AS (IFRS) årsresultat før skatt for 2018

****) 169 Årsverk per 31 desember 2018. I tillegg er det ca. 20 årsverk knyttet til støttefunksjoner innen økonomi/regnskap/finans, HR og Samfunnskontakt som jobber direkte for divisjonen

Tilbake til Om oss