Bane NOR SF

Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling.

1. mai 2017 trer ROM Eiendom inn i Bane NOR, og vil sammen med ansatte fra Mantena og Bane NOR som har jobbet med eiendommer, verksteder og stasjoner, utgjøre Bane NOR Eiendom. – Vi er oppstemte over at all jernbaneeiendom nå blir samlet under ett tak. Det er et viktig grep for å styrke og effektivisere norsk jernbane, sier administrerende direktør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom.

Divisjonens hovedoppgaver er å forvalte og utvikle knutepunkter og jernbanerelatert eiendom. – Målet er å bidra aktivt til god by- og stedsutvikling og selvfølgelig til at flere vil bruke tog. Vi skal bygge boliger og kontorbygg og skape gode byrom, og vi skal legge til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker. Stasjonene er viktige for oss, og vi skal tenke service for de reisende både på selve stasjonen og ved å tilby parkering for sykler og biler, avslutter Eiken.

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR var i full operativ drift fra 1. januar 2017, har om lag 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR på banenor.no