Barkald stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anita Helene Haugen

Eiendomssjef/Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Terje Fuglseth

Drifts- og vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Barkald er en grend i Østerdalen i Alvdal kommune og ligger ved Glomma ca 20 km fra Alvdal tettested.

Stasjonen med åpnet 1.juli 1878 som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods. I desember 1933 fikk Barkald status som stoppested betjent for ekspedering av tog og reisende.

I juni 2002 ble det ikke lenger noe stoppested og stasjonsbygget står i dag helt tomt.

I nærheten ligger den storslåtte fjellkløften Jutulhogget. Jutulhogget er en 2,4 km lang canyon og er en av Nord-Europas lengste canyoner. Formasjonen oppsto rett etter siste istid for omtrent 9000 år siden. Det finnes mange sagn fra stedet. Det vanligst opphavssagnet handler om fiendskap mellom Rendalsjutulen og Evldalsjutulen.