Bellevue Brygge

Leiligheter med sol og utsikt til alle, med god beliggenhet langs Glomma og gangavstand både til Fredrikstad stasjon, sentrum og fergeleie over til gamlebyen.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2002: Området ble regulert til bolig med krav om bebyggelsesplan
2013: Parallelloppdrag
2015: Detaljregulering lagt ut til offentlig ettersyn i juni

Kontakt

Margrethe Lindbæk

Prosjektsjef Send e-post

Kart

map

Bellevue Brygge, ligger idyllisk til mellom stasjonen og Glomma. Her skal det utvikles omtrent 200 leiligheter over de neste årene. Det første byggetrinnet, Hagene, deles opp i tre mindre enheter med henholdsvis 36, 30 og 50 leiligheter i hver. Forventet salgsstart er første halvår 2017 med byggestart i løpet av høsten samme år.

Boligområdet Bellevue er attraktivt med nærhet til jernbanestasjonen, sentrum, Glommastien og Gamlebyen. Boligene får meget gode sol- og utsiktsforhold og en arkitektur tilpasset terreng og omgivelser.

Fredrikstad er i utvikling, og byen vokser stadig. Sykehuset flytter snart, og byen trenger flere boliger. Tomten ble allerede i 2002 regulert til bolig, men har først nå som sykehuset flytter blitt modent for å ta imot det boligprosjektet vi nå har utviklet.

Fokus på utsikt og omgivelser
Bane NOR Eiendom ønsker å bidra positivt til byutviklingen i Fredrikstad og har fokus på at prosjektet skal ta hensyn til omgivelsene slik at det skal bidra til at området Bellevue – Riverside blir et attraktivt sted å bo og ferdes også i fremtiden. Spesielt viktig er forholdet til nabobebyggelsen både i vest og i nord, som ivaretas gjennom nøye gjennomtenkt bebyggelsesstruktur med nedtrapping av bebyggelsen mot Bellevue og siktakser som ivaretar utsikt både for eksisterende bebyggelse og for hver enkelt leilighet internt i det nye prosjektet. Det er også jobbet mye med å skape gode, sammenhengende forbindelser for gående og syklende. Sentralt i området ligger et allment tilgjengelig torg med universelt utformet tilgang til Glommastien. Alle leilighetene får terrasser med sol og utsikt, og det blir mulighet for parkering i kjelleren. Uterommene vil bli opparbeidet med frodig vegetasjon, belysning, sosiale soner og lekemuligheter.

Sentrums- og knutepunktsnært
Jernbanebrygga har kort avstand til både jernbanestasjonen, Gamlebyen og sentrum. Her kan man gå eller sykle til alt, uten at en bor midt i travleste sentrum. En drøy kilometer langs den fine elvepromenaden Glommastien er alt som skal til for å nå frem til Rådhuset midt i hjertet av Fredrikstad.