Bellingmo holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Jan Arild Sivertsgård

Vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Bellingmo holdeplass ble tatt i bruk i 1898, og var i en årrekke et betjent stoppested.