Berekvam stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Tommy Tryti

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Berekvam stasjon ble tatt i bruk 1. august 1940 da Flåmsbana ble åpnet for midlertidig godstrafikk.