Bergseng stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Bjørnar Brændhaugen

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Send e-post

Bergseng stasjon er en tidligere jernbanestasjon på Dovrebanen. Stasjonen ble opprettet i 1884 etter at jernbaneforbindelsen mellom Hamar og Sel ble fullført. Stasjonen ble nedgradert til stoppested i 1923, men ble siden oppgradert til stasjon igjen i 1945. I 1966 ble stasjonen fjernstyrt uten bemanning og i 1988 ble den nedlagt og gjort om til et fjernstyrt kryssningsspor. Stasjonsbygget er i dag privatbolig.