Bjørnfjell stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Tommy Simonsen

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Roar Adolfsen

Drifts- og vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Tonny Solvoll

Driftskontrollør, nord/midt Send e-post

Bjørnfjell stasjon ble åpnet i 1902 da Ofotbanen sto ferdig.