Blaker stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Blaker stasjon ble åpnet i 1862 som en av de opprinnelige stasjonene på Kongsvingerbanen.

Stasjonen blir i dag betjent av lokaltogene mellom Skøyen og Årnes/Kongsvinger.