Blakstad holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Terje Austenå

Regionleder sør/vest Send e-post

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Erik Børjesson

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Blakstad holdeplass ble åpnet i 1989. Samtidig ble Blakstad gamle stasjon en kilometer lenger sør, Blakstad bru holdeplass 300 m lenger sør og Hurv holdeplass 700 m lenger nord nedlagt.