Bleiken stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Sylvain Todesco

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst Send e-post

Anders Nygaard

Driftssjef, øst Send e-post

Stasjonen vurderes vernet i henhold til Nasjonal Verneplan.

For tiden er stasjonen utleid til bolig og tekniske installasjoner for Bane NOR.