Blomheller holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Tommy Tryti

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Blomheller holdeplass ble tatt i bruk i 1942 da Flåmsbana fikk ordinær persontrafikk.