Blommenholm stasjonsbygning

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Monica Leirvik

Eiendomssjef, stor-Oslo Send e-post

Evy Maria Johansen

Eiendomsforvalter, stor-Oslo Send e-post

Jørgen Nordhagen

Driftssjef, stor-Oslo Send e-post

Blommenholm stasjon ble åpnet i 1910. Stasjonsbygget består i dag av kontorvirksomhet samt bolig.

Holdeplassen ligger 12,23 kilometer fra Oslo S.