Bodung holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anders Nygaard

Driftssjef, øst Send e-post

Bodung holdeplass ble åpnet som stoppested i 1913.