Boliger Ganddal

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Sandnes kommune vil fremme egen områdeplan i 2016. ROM planlegger oppstart av en detaljregulering i 2017, som vil muliggjøre salgsstart i 2018 og ferdigstillelse i 2020.

Kontakt

Nicolay Schreuder

Prosjektdirektør, Sør/Vest Send e-post

Kart

map

De planlagte nye boligene på Ganddal ligger langs jernbanen på trekanttomten ved Coop. Bygningene er planlagt å reise seg fra den sydlige del av tomten i bygg fra tre til fire etasjer. Ved innkjørselen mot sydøst reiser bebyggelsen seg i et enkelt punkt til seks etasjer. Bebyggelsen i den nordlige delen er i fire etasjer, og i det nordvestlige hjørnet ved jernbanebroen reiser bebyggelsen seg til åtte etasjer som ett mindre «landemerke».

Visjonen for den nye boligbebyggelsen er å skape bygninger som passe naturlig inn i omgivelsene, boliger som har gode dagslysforhold og felles skapende uterom mellom husene. Dette gjøres ved at boligene har bevegelige fasader, er oppdelt i flere bygninger og også varierer i høyden. På den måten får bebyggelsen et uttrykk som snakker sammen med villakvarteret og samtidig skaleres opp mot toglinjen og den trafikkerte Kvernelandsveien. Bebyggelsen er oppdelt i fire enheter med et større grøntareal som binder boligbebyggelsen sammen med intime gårdsrom og felleshager.