Borgestad stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Joakim Viggen Andersen

Eiendomssjef, Østlandet sør

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Borgestad stasjon ble åpnet i 1916 da Bratsbergbanen so ferdig, opprinnelig under navnet Menstad stasjon. Stasjonen var betjent frem til 1972. I 2004 ble persontrafikken nedlagt, men gjenåpnet bare et år senere. I 2006 ble den igjen nedlagt da trafikkgrunnlaget var for svakt. I dag er stasjonsbygningen utleid til boligformål.

Stasjonsbygningen, tegnet av Gudmund Hoel, er klassifisert som verneverdig i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen.