Bøylestad holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Terje Austenå

Regionleder sør/vest Send e-post

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Erik Børjesson

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Bøylestad holdeplass ble åpnet som stoppested da Arendal - Åmlibanen sto ferdig i 1910. Sørlandsbanen åpnet til Nelaug og Arendal i 1935.