Bråstad holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Bråstad ble åpnet som stoppested da Arendal - Åmlibanen sto ferdig til Froland i 1908. Sørlandsbanen åpnet til Nelaug og Arendal i 1935.