Breiskallen stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Axel Emil Roll

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Bjørnar Brændhaugen

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Send e-post

Breiskallen stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Gjøvikbanen.

Tekst fra wikipedia.no:

Ved banens åpning i 1902 ble det anlagt stoppested her. Statusen ble oppgradert til stasjon i 1914 og nedgradert til holdeplass i 1970. Det var slutt på persontrafikken i 1985, og holdeplassen er å betrakte som nedlagt.

Breiskallen hadde fra åpningen en enkel ekspedisjonsbygning og privet. Ekspeditørbolig etter tegninger datert 1907 ble oppført senere, muligens i forbindelse med oppgradering til stasjon. Det var poståpneri på stedet fra banens åpning og til 1969. Tidligere var det endel trafikk til Vardal Træmassefabrikk, noe rester av en lasterampe vest for sporet fortsatt vitner om. Nordøst for lasterampen var det i sin tid banevokterbolig med uthus. På 1920-tallet hadde stasjonen to gjennomgående spor samt et buttspor, og trafikken var relativt stor. Nytt uthus/privet ble oppført i 1950-årene.

Etter at det ble slutt på persontrafikken, er perrongen fjernet, og den tidligere stasjonsbygningen brukes som privatbolig. Sporvekslene er fjernet, og det går bare ett spor gjennom det tidligere stasjonsområdet.