Brennhaug stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Toril Dahl Hjelseth

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Terje Fuglseth

Drifts- og vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Brennhaug stasjon er en ærverdig stasjon på Dovrebanen. Stasjonen er et stilhistorisk verdifullt bygg, og er vernet av NSB.

Brennhaug stasjon ligger ved Dovreskogen, og er i dag en nedlagt stasjon. Den ble åpnet under navnet Brennhaugen i 1913, samtidig med strekningen Otta-Dombås, og navnet ble endret til Brennhaug i 1932. Stasjonsbygningen og godshuset ble tegnet av Arnstein Arneberg, som vant en arkitektkonkurranse i 1912. Den omfattet også de andre stasjonene på strekningen, det vil si Sel, Dovre og Dombås, hvorav sistnevnte har fått ny bygning i ettertid.

Stasjonen ble gjort fjernstyrt i 1968 og nedlagt i 1994, idet stedet ble redusert til fjernstyrt kryssingsspor.

Stasjonsområdet består også av et godshus i samme stil.