Brueland - Sandnes

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Varslet planoppstart i 2015, med ambisjon om en godkjent regulering i 2017. Dette muliggjør byggestart i 2018, og det antas at det vil kunne ta inntil 10 år før prosjektet er ferdig bygget.

Kontakt

Nicolay Schreuder

Prosjektdirektør, Sør/Vest Send e-post

Kart

map

Bane NOR Eiendom skal gjennomføre et større byutviklingsprosjekt med høy andel bolig på det tidligere godsområdet på Brueland i Sandnes. Ambisjonen for Brueland er at området skal utvikles til å bli et godt sted å bo og leve. Videre at utbyggingen skal bidra til et helhetlig grep for denne sentrale delen av Sandnes. Området som skal utvikles er på ca. 35 dekar, og ligger rett øst for jernbanelinjen.

Brueland ligger også like i nærheten av gamle Sandnes stasjon, og defineres som et sentralt område i Sandnes. Området er en av få store sentrale utbyggingstomter, og Bane NOR Eiendom ønsker å tilrettelegge for et prosjekt med et tydelig fokus på grøntstruktur, gode forbindelser til de omkringliggende områdene, og etablering av uterom som bidrar til å skape felleskap mellom de ulike byggene.

Bebyggelsen som er planlagt rundt et eget parkområde, vil danne en skjerm både mot vind og mot støyen fra omgivelsene. Bane NOR Eiendom er i dialog med Sandnes kommune for oppstart av detaljregulering.