Brusand stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Brusand stasjon ble åpnet i 1879, ett år etter Jærbanens åpning. I dag har stasjonen en leilighet i andre etasje, samt næringslokaler i første etasje. Stasjonsbygningen er spesiell da den er en av få eksempler på stasjonsbygget som er bygget i lokal stil.