Cecilienborg, Trondheim

Boliger i storgårdskvartaler.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2016 Planstart 1. kvartal
2017 Vedtatt reguleringsplan

Forventet ferdigstillelse: Uavklart

Kontakt

Dag Haugdal

Prosjektsjef, Trondheim Send e-post

Kart

map

Eiendommen Cecilienborg ved Nidelva er på cirka 16 dekar og ligger omtrent tre kilometer sør-vest for Trondheim sentrum. Vi har etablert et samarbeid med Trym Bolig AS for å utvikle tomten, og har fremmet en reguleringsplan som muliggjør transformasjon av det som tidligere var industri- og næringsareal. Reguleringsplanen skal hovedsakelig legge til rette for boligbebyggelse i tråd med byens ønske om fortetting. Bebyggelsen vil danne et kvadrat som gir skjermede boliger og gode uterom.

Reguleringsplanen skal hovedsakelig legge til rette for boligbebyggelse i tråd med byens ønske om fortetting. Bebyggelsen danner en firkant som gir skjermede boliger og uterom.

For å få frem ideer og konsept som belyser muligheter for utvikling av boligområdet ble det gjennomført et parallelt oppdrag i 2014. Oppdragene skal danne grunnlag for detaljregulering og videre utvikling av eiendommen. Oppdragene viser at tomta tåler en bebyggelse på 17.500 – 21.500 kvm, eller 300 – 400 leiligheter med aktuell leilighetsmiks, i tillegg til en dagligvarebutikk på ca. 1500 kvm.

Aktuelt prosjekt er å videreutvikle et storgårdskvartal som fyller hele tomten og omsluttes av en samlede ytre fasade slik at det skapes et frodig og mangfoldig indre gårdsrom med gode klimatiske forhold og lav støybelastning. Bebyggelsen kan variere fra 3-7 etasjer.