Dal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Monica Leirvik

Eiendomssjef, Stor-Oslo Send e-post

Evy Maria Johansen

Eiendomsforvalter, Stor-Oslo Send e-post

Jørgen Nordhagen

Driftssjef, Stor-Oslo Send e-post

Dal stasjon ble åpnet i 1854 da Hovedbanen sto ferdig. Stasjonenområdet ble opprustet 2011 med ny utforming. Denne ble offisielt åpnet 16. november 2011. Dal godshus er fredet etter kulturminneloven.

Flere bilder av stasjonen