Darbu stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst Send e-post

Sylvain Todesco

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Darbu stasjon ligger på det som var en sidebane til Randsfjordbanen over mot Kongsberg og Numedal. Strekningen ble åpnet 1871.

Den er tegnet av Georg Andreas Bull, som var NSBs arkitekt fra 1863 til 1872 og tegnet bygningene på mange strekninger, blant annet tegnet han Øst- og Vestbanebygningene i Oslo.

Bygningen er i sveitserstil, som alle våre trebygninger fra denne tiden.

Bull opererte med typer. Darbu er en Mellomstation Klasse 3 av den såkalte Hvalstad-typen – det vil si at godshuset var bygget som en sidefløy til stasjonsbygningen. I en sidefløy på motsatt side lå vedbu og privet.

Bygningen ble fredet 13. mars 1997.