Dunderland stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Svein-Erik Bjørgan

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Dunderland stasjon ble åpnet i mai 1945 og hadde da i 1.etg venterom/restaurant, ekspedisjonskontor som også var postkontor, samt godsrom. 2.etg var leilighet for stasjonsmesteren. Restauranten er for lengst lagt ned, og i dag er stasjonen fullt leid av Jernbaneverket. Venterommet er åpent ved togavgang/-ankomst

Flere bilder av stasjonen