Eidsberg stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Eidsberg stasjon ble åpnet i 1882 og totalt rehabilitert i 2014.

Tilrettelagt for utadrettet virksomhet i første etasje og utleiebolig i andre etasje.

Bane NOR Eiendom bestitter ca. 350 enkeltbygninger med smått og stort som er fredet eller vernet gjennom plan eller liste. Ved å ta vare påbyggene våre bidrar vi til Norges kulturarv gjennom ivaretakelsen av disse bygningene.

Eidsberg stasjon ble regulert til bevaring i 1996. Med et særdeles lavt trafikkunderlag har Eidsberg stasjon ikke kunnet bli prioritert før i 2014. Men da tok ROM (nå Bane NOR Eiendom) og ISS grep.

- Ekte hussopp er fjernet, bjelkelaget over kjeller og veggkonstruksjon delvis skiftet ut, bygget rettet opp, ny løsning for overgang vegg mot terreng, vinduer skiftet, veranda på gavlside tilbakeført, nytt tak og beslag, og bygningen malt opp. Alt i samarbeid med fylkesantikvaren i Østfold, forteller kulturminneansvarlig Sissel Bjørkto.

Nye utelamper i gammel stil er satt opp på bygget. Denne armaturen er spesialutviklet i regi av Jernbaneverket (nå Bane NOR) i forbindelse med Landsverneplanen.