Eidsvoll nye stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Ruby Kaur

Eiendomssjef, stor-Oslo

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Eidsvoll var opprinnelig endestasjonen for jernbanene nord for Kristiania fram til 11. oktober1880, da Eidsvoll - Hamarbanen (Hedemarksbanen) ble åpnet. Hovedbanen var formelt sett en privatbane på den tiden, mens Hedemarksbanen var Statsbane.  Eidsvoll stasjon var endestasjon på Norges første jernbane, Hovedbanen.

I forbindelse med byggingen av Gardermobanen (fullført 1998) ble Eidsvoll stasjon en forgreningsstasjon. Gardermobanen ble ført inn i nordenden av det opprinnelige stasjonsområdet.

Mye av det opprinnelige stasjonsmiljøet og bygningene fra den tiden står fortsatt sør for den nye stasjonen.

Visste du at verdens eldste operative hjuldamper, Skibladner, anløper bryggen ved Eidsvoll stasjon om sommeren?