Eikenes holdeplass

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Markus Steinbakk

Eiendomssjef, øst Send e-post

Cecilie Risøe Lindegaard

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Holdeplassen er nedlagt
Den 136 år gamle jernbanen mellom Farriseidet og Eidanger er lagt ned og blir erstattet av et moderne dobbeltspor som åpner for trafikk 24. september 2018.

Eikenes holdeplass ble åpnet i 1899 som stoppested.

Det bygges for tiden ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn, og 7. august 2018 ble Eikenes holdeplass lagt ned.