Etna stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Alf Gunnar Lunde

Seniorrådgiver Eiendom Send e-post

Sylvain Todesco

Eiendomsforvalter, øst Send e-post

Etna stasjon er en nedlagt jernbanestasjon i bygda Leirskogen på den nedlagte Valdresbanen i Sør-Aurdal kommunei Oppland fylke. Stedet hadde tidligere en betydelig trafikk med post, butikk og tømmertrafikk.

Stasjonsbygningen fra 1904 ble solgt og flyttet og i 1940 fikk Etna stasjon en ny stasjonsbygning. Dette var en tidligere vokterbolig fra Lampeland i Numedal.