Evanger stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Andreas Teige

Driftssjef sør/vest Send e-post

Evanger stasjon ble åpnet i 1883 da Vossebanen stod ferdig. Bygget ble noe forandret i 1932.

Stasjonen ble utvendig totalrehabilitert i 2014. Venterom i første etasje og leilighet i annen etasje.

Stasjonen vurderes vernet i henhold til Nasjonal verneplan.