Evenstad holdeplass

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Tore Arntzen

Regionleder nord/midt Send e-post

Jan Arild Sivertsgård

Vedlikeholdssjef, nord/midt Send e-post

Evenstad holdeplass ble tatt i bruk i 1934.