Fåberg stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord Send e-post

Anna Tien Nguyen-Skaret

Eiendomsforvalter, Østlandet nord Send e-post

Bjørnar Brændhaugen

Drifts- og vedlikeholdssjef, Østlandet nord Send e-post

Stasjonen er en tidligere jernbanestasjon på Dovrebanen i Lillehammer kommune, og ble opprettet i 1894 etter at strekningen mellom Hamar og Sel ble fullført.

Dagens stasjonsbygning ble bygget i 1912, og er tegnet av arkitekt Harald Kaas. I 1965 ble persontrafikken nedlagt, året etter ble strekningen fjernstyrt. På grunn av omfattende godstrafikk ved stasjonen, ble den likevel bemannet fram til 1975. Siden har Fåberg vært fjernstyrt kryssingsspor.

Fåberg stasjon ble også benyttet ofte av forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson i forbindelse med at hans gård Aulestad ligger 10 km nordvest for stasjonen.