Fauske godshus

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt Send e-post

Ragnhild Gomo

Eiendomsforvalter, nord/midt Send e-post

Svein-Erik Bjørgan

Driftssjef, nord/midt Send e-post

Fauske godshus ligger på Fauske stasjonsområde.

Fauske godshus er i dag utleid til lager og kontorer, og fungerer som et logistikk-knutepunkt. Bygget ligger strategisk til på Fauske stasjonsområde.

Bygget er midt i en større vedlikeholdsperiode med nytt tak, ny bordkledning og ny farge. (2014/2015)

Fauske by er et viktig trafikk-knutepunkt. Nordlandsbanen har stasjon her med godsterminal. E6 går gjennom byen, og Rv. 80 til Bodø tar av her. Avstanden til Bodø er ca. 60 km. Fauske blir på denne måten et knutepunkt for all sørgående og nordgående trafikk langs E6, samt trafikk som skal videre vestover til regionens hovedstad Bodø.