Fjordbyen Atrium, Vikersund

Fakta om
prosjektet

Les mer om Fjordbyen Atrium AS

Fremdrift

2018: Byggestart januar, første byggetrinn 46 leiligheter og 2000 m2 næringslokaler

2017-2018: Infrastruktur (gater, kommunalteknikk og parker) bygges fortløpende av Modum kommune

2017: Salgsstart april 2017 – salg pågår

2015: Reguleringsplan vedtatt juni 2015 opp til 400 leiligheter (Fjordbyen Vikersund)

Kontakt

Tor Saghaug

Prosjektdirektør Send e-post

Kart

map

Styret besluttet 15. desember byggestart rett over nyttår. Byggeperioden er estimert til 17 måneder. Prosjektet tilfredsstiller alle krav fra banken, og byggelånet er godkjent.

Det er til nå solgt 22 leiligheter av totalt 46 stykker (pr. 15.12.17).