Fjordbyen Atrium, Vikersund

Fakta om
prosjektet

Les mer om Fjordbyen Atrium AS

Fremdrift

2017-2018: Infrastruktur (gater, kommunalteknikk og parker) bygges fortløpende av Modum kommune

2017: Salgsstart april 2017 – salg pågår

2017: Byggestart høst 2017, første byggetrinn 46 leiligheter og 2000 m2 næringslokaler

2015: Reguleringsplan vedtatt juni 2015 opp til 400 leiligheter (Fjordbyen Vikersund)

Kontakt

Tor Saghaug

Prosjektdirektør Send e-post

Kart

map