Fjordbyen Atrium, Vikersund - boligprosjekt

Fakta om
prosjektet

Les mer om Fjordbyen Atrium AS

Fremdrift

2018: Byggestart januar, første byggetrinn 46 leiligheter og 2000 m2 næringslokaler

2017-2018: Infrastruktur (gater, kommunalteknikk og parker) bygges fortløpende av Modum kommune

2017: Salgsstart april 2017 – salg pågår

2015: Reguleringsplan vedtatt juni 2015 opp til 400 leiligheter (Fjordbyen Vikersund)

I Vikersund utvikler vi boliger i samarbeid med Modum kommune. Første byggetrinn, Fjordbyen Atrium, består av 46 boliger og cirka 2 000 kvadratmeter næringslokaler. Mange boliger er solgt, og det er inngått avtaler om utleie av næringslokalene.

Byggingen startet i januar 2018 og ble ferdigstilt sommeren 2019. Totalt kan det bli bygd cirka 400 boliger på denne flotte tomten ved Tyrifjorden.

Klikk her for å se flere bilder og les om prosjektet på bygg.no