Galterud stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Susan Bøbel

Eiendomssjef, Østlandet nord

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Galterud stasjon ble åpnet i 1864 som holdeplass på Kongsvingerbanen. Det var sidespor til et sagbruk og teglverk, og det spekuleres i om det opprinnelig stod private investeringer bak stasjonsbygget. I 1913 ble Galterud oppgradert til stasjon og var bemannet til 1966 da den ble fjernstyrt.

Stasjonen ble lagt ned 9. desember 2012 i forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell for jernbanetrafikken i Østlandsområdet etter til sist bare å ha blitt betjent av lokaltog.