Ganddal stasjon

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Anna Bang

Eiendomssjef, sør/vest Send e-post

Ingrid Garmann

Eiendomsforvalter, sør/vest Send e-post

Erik Børjesson

Driftssjef, sør/vest Send e-post

Det har vært stasjon på Ganddal siden Jærbanens åpning i 1878.

Det er stor p-plass for både biler og MC ved stasjonen.